PRIVACY VERKLARING 

De Ruilhoek neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. 

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@deruilhoek.nl

De Ruilhoek is een tweedehands kledingwinkel die werkt op basis van consignatie. Dat wil zeggen dat klanten juridisch eigenaar blijven van de door hun ingebrachte kleding. Na verkoop en aftrek van de BTW (10,5%), ontvang je als inbrenger de helft van de opbrengst. Als de kleding niet verkocht is kan je ervoor kiezen de kleding vóór de uiterste datum weer op te halen of te doneren aan het goede doel.

Om dit proces goed te laten verlopen dient voor een klant een klantnummer aangemaakt te worden.  Ter identificatie worden NAW gegevens aan een klantnummer gekoppeld. Daarnaast dienen klanten een emailadres  op te geven zodat zij een PDF-bestand kunnen krijgen met een overzicht van de door de klant ingebrachte kleding. Ook krijgen klanten een herinneringsmail met een datum, waarvòòr niet verkochte kleding kan worden opgehaald. Ook kan op deze manier contact worden gelegd indien noodzakelijk.

De door de klanten verstrekte persoonsgegevens en het emailadres worden niet gebruikt door derden, noch verstrekt door De Ruilhoek of De Ruilhoek Online aan derde partijen.

De enige uitzondering betreft De Ruilhoek Online, waar het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is NAW gegevens te verstrekken aan het postbedrijf dat de kleding aflevert.

Klanten ontvangen per mail de nieuwsbrief van De Ruilhoek. Daarnaast kunnen niet inbrengende klanten, die dus geen klantnummer hebben, op de website aangeven of zij de nieuwsbrief wensen te ontvangen. 

Afmelding van ontvangst van de nieuwsbrief kan te allen tijde middels de daartoe opgenomen link onderaan de nieuwsbrief. Daarnaast kunnen klanten online hun rekening behorend bij hun klantnummer inzien en gegevens aanpassen. Bij het beheer van de NAW gegevens kan worden aangegeven of klanten een nieuwsbrief wensen te ontvangen.